Julkinen taide | Public artwork – Kun lähdin he nukkuivat | When I left they slept

Julkinen taide | Public artwork
Kun lähdin he nukkuivat | When I left they slept, 20162017
Lahden matkakeskus
Foto: Ilkka Halso

Kun lähdin he nukkuivat | When I left they slept
Vuosi | Year 20162017
Materiaali | Material Betoni | Concrete

32 betonikasvon kokonaisuus sijaitsee Lahden matkakeskuksen lähes 100 m pitkässä pyörätunnelissa. Tekniikkana on savimuovailu, kipsimuotit ja betonivalu. Kasvoista 15 kpl on 80 cm korkeita ja 17 kpl on 55 cm korkeita. Teoksen kiinnitys on ruostumatonta terästä, toinen puoli pultattu tunnelin seinään, toinen upotettu betonivaluun. Tilaus Lahden kaupunki.

The ensemble of 32 concrete faces is located in the almost 100 m long bicycle tunnel of Lahti Travel Center. The technology is clay molding, gypsum molds and concrete casting. Of the faces, 15 are 80 cm high and 17 are 55 cm high. The fastening of the work is made of stainless steel, one side is bolted to the tunnel wall, the other is embedded in concrete casting. Order City of Lahti.

Julkinen taide | Public artwork
Kun lähdin he nukkuivat | When I left they slept, 20162017
Lahden matkakeskus
Foto: Ilkka Halso