Julkinen taide | Public artwork – Elämäntanssi | Dance of life

Public artwork: Elämäntanssi, 2015
Kotkan Isopuisto
Foto: Ilkka Halso
Public artwork: Elämäntanssi
Kotkan Isopuisto
Foto: Ilkka Halso

Elämäntanssi | Dance of life
Vuosi | Year 2015
Materiaali | Material Betoni | Concrete

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon, Isopuistoon pystytetyn Elämäntanssin olen tehnyt ensin savimuovailuna, ottanut kipsimuotin ja valanut betoniin. Teoksen pinnat vaihtelevat lähes mustasta valkoiseen. Teoksessa on useita erilaisia betoniseoksia. Korkeus on lähes kolme metriä. Teos on terästangolla kiinnitetty kallioon. Kotkan kaupungin tilaus.

I first did the Dance of Life erected in Kotka National City Park, Isopuisto, as clay molding, took a plaster mold and poured it into concrete. The surfaces of the work vary almost from black to white. There are several different concrete mixes in the work. The height is almost three meters. The work is attached to the rock with a steel bar. Order from the city of Kotka.